Daniel J Pipes

Middle East Forum

Middle East Forum (http://www.meforum.org) er en tænketank, som arbejder for at definere og fremme amerikanske interesser i Mellemøsten. Forumet blev grundlagt i 1990 og blev en uafhængig organisation i 1994.

Oplysning om medlemsskab og skattefradragsberettigede bidrag kan findes her.

MEF's mission

Forumet er af den opfattelse, at USA har vitale interesser i regionen; især tror det på stærke bånd til Israel, Tyrkiet og andre demokratier, efterhånden som disse dukker op; det arbejder for menneskerettigheder i hele regionen; søger en stabil olieforsyning og lave oliepriser; og det forsøger at fremme fredelige løsninger på regionale og internationale stridigheder.

MEF betragter regionen, med dens overflod af diktaturer, radikale ideologier, eksistentielle konflikter, grænsestridigheder, politisk vold og masseødelæggelsesvåben, som en større kilde til problemer for USA. Derfor opfordrer vi indtrængende til iværksættelse af aktive forholdsregler for at beskytte amerikanerne og deres allierede mod disse farer.

Til den ende søger Forumet at hjælpe med at forme det intellektuelle klima, som amerikansk udenrigspolitik skabes i, ved at behandle væsentlige kernespørgsmål på en letforståelig måde for en sofistikeret offentlighed.

Vores stemme

Forumets personale og tilknyttede medarbejdere optræder i radio og tv mange gange om året, forsyner jævnligt medierne med almene og baggrundsbelysende interviews og skriver artikler og bøger. De har optrådt i mange amerikanske programmer foruden BBC, Al-Jazeera, canadisk, fransk og japansk tv etc. De har på det seneste skrevet for alle større amerikanske aviser og mange i Europa, Mellemøsten og Østasien. Desuden briefer personalet højtstående embedsmænd i den amerikanske regering, vidner for kongressen og udfører undersøgelser for forsvarsministeriet og andre af statsforbundets kontorer.

Middle East Quarterly
Redigeret af Michael Rubin

Middle East Quarterly er en dristig, insigtsfuld og kontroversiel publikation, redigeret af Michael Rubin. På 96 sider forsyner den dig med de nødvendige kendsgerninger og argumenter for at forstå Mellemøstens kompleksitet. Siden sin stiftelse i 1994 har Quarterly påvirket Washington - fået udenrigsministeriet til at genoverveje sin politik, hjulpet lobbyister med at fremføre overbevisende argumenter på Capitol Hill og forsynet foredragsskribenter med fornuftige politiske ideer. I universiteternes akademiske haller udgør Quarterly en velkommen balance i forhold til de mange materialer, som uafladeligt angriber USA og Israel. Det er et politisk orienteret tidsskrift, som både er rettet mod at forsyne specialister med forkantsoplysninger og mod at indhente oplysninger til en mere almen læserskare. Du vil finde eksklusive interviews, banebrydende studier og insigtsfulde kommentarer, der beskæftiger sig med samtidens problemstillinger - lige fra politik og økonomi til kultur.

Tidsskriftet er blevet positivt bemærket i publikationer som Boston Globe, Chronicle of Higher Education, Forward, Near East Report, New Republic, New York Times og Philadelphia Inquirer. Et tegn på, at artikler i Quarterly hjælper med at præge debatten, er desuden, at de bliver gentrykt i aviser og tidsskrifter såsom Baltimore Sun, Los Angeles Times, Miami Herald Tribune, National Review, Turkish Times, Wall Street Journal og Washington Post, såvel som i Canada, Europa og Mellemøsten.

Alle materialer på denne hjemmeside ©1968-2024 Daniel Pipes.